Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Miten yritysten verosuunnittelua rajoitetaan Asean-maissa?

Posted 29/6/2018

Asean-maista vain Malesiassa ja Singaporessa on kattavat lakisäädökset veronkierron estämiseksi. Muut maat ovat hiljalleen alkaneet tehdä lainsäädäntöä yksittäisistä aggressiiviseen verosuunnitteluun liittyvistä menetelmistä, kuten siirtohinnoittelusta, alikapitalisoinnista ja verosopimusshoppailusta, mutta kokonaisuutena sääntely on vielä vähäistä ja toimeenpano heikkoa. (1)

Pienimmillä ja köyhimmillä mailla ei yksinkertaisesti ole osaamista, eikä voimavaroja monimutkaisten, kansainvälistä ulottuuvuutta edellyttävien verolakien säätämiseen ja toimeenpanoon. 

Painetta säätelyn kehittämiseen tulee kuitenkin ulkoapäin esimerkiksi BEBS-hankkeeseen liittyvien maakohtaisen raportoinnin ja automaattisen tietojenvaihdon kautta.

Asean-maista Brunei, Indonesia, Malesia, Singapore, Thaimaa ja Vietnam ovat mukana BEBS-hankkeessa, jossa on mukana yli sata maailman valtiota. Sen sijaan Filippiinit ja alueen vähiten kehittyneet maat Kambodza, Laos ja Myanmar eivät ole mukana. (2)

Siirtohinnoittelu

Siirtohinnoittelu tarkoittaa hinnoittelua samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa, joissa pitäisi noudattaa OECD:n yleisesti hyväksyttyä ja noudatettua markkinaehtoperiaatetta. Jos yritys ei noudata sitä, vaan pyrkii välttämään verojen maksamista, verottaja voi oikaista hinnoittelua edellyttäen, että ko. maassa on käytössä siirtohinnoittelua rajoittavia säädöksiä. (3)

Asean-maista Bruneissa, Indonesiassa, Malesiassa, Singaporessa, Thaimaassa ja Vietnamissa on käytössä OECD:n siirtohinnoitteluohjeen ja markkinaehtoperiaatteen mukaiset siirtohinnoittelusäädökset. (1) Esimerkiksi Vietnamissa säädökset ovat olleet voimassa vuodesta 2006 lähtien, mutta niitä ei ole toimeenpantu kovinkaan tiukasti aiempina vuosina. Vastikään on kuitenkin perustettu siirtohinnoittelun tarkastusyksikkö, jonka myötä valvonnan ja verotarkastusten määrän odotetaan lisääntyvän. (4)

Filippiineillä ja Kambodzassa ei ole yleisiä siirtohinnoittelusäädöksiä, mutta veroviranomaisilla on valtuudet oikaista hintoja markkinaehtoperiaatteen mukaisiksi. Laosissa ja Myanmarissa ei ole siirtohinnoittelusäädöksiä. (1)

Alikapitalisointi

Alikapitalisointi on yksi aggressiivisen verosuunnittelun yleisimpiä menetelmä ja sillä tarkoitetaan korkeamman verotuksen maassa toimivan tytäryhtiön velkaannuttamista niin, että sen tekemät voitot kuluvat velan korkojen ja lyhennysten maksuun. (5)

Velkojana toimii samaan yhtiöön kuuluva, matalan verotuksen maassa sijaitseva toinen tytäryhtiö. Velkojana toimiminen synnyttää sille korkotuloja, joita verotetaan vähän tai ei ollenkaan. Tällöin voitot siirtyvät konsernin sisällä korkean verotuksen maasta matalan verotuksen maahan. (5)

Asean-maista vain Malesiassa ja Indonesiassa on säädökset alikapitalisoinnista. Muissa maissa ei ole säädöksiä, mutta alikapitalisointia voidaan rajoittaa soveltamalla muita vero- ja yrityslakeja tai antamalla viranomaisohjeita. (1)

Verosopimusshoppailu

Valtioiden välillä solmittujen verosopimusten tarkoituksena on poistaa kaksinkertainen tuloverotus ja estää veronkiertoa. Vaikka yksi tärkeimpiä syitä on ollut ehkäistä kaksoisverotus, se on käytännössä johtanut kaksinkertaiseen verottamattomuuteen. Toisin sanoen tuloja ei veroteta tehokkaasti missään, sillä monikansalliset yhtiöt pystyvät kanavoimaan rahavirtansa väliyhteisöjen kautta, jotka on perustettu salaisille lainkäyttöalueille hyödyntämään sopimusshoppailua ja käyttämään alhaisen tai nollaverotuksen väyliä kansainvälisten verojärjestelmien kautta. (6)

Asean-maista verosopimusshoppailun estäviä säädöksiä on Malesiassa ja Singaporessa, jotka sisältyvät yleisiin veronkiertosäädöksiin sekä Indonesiassa ja Vietnamissa, joissa niistä on säädetty erikseen. Kaikki nämä maat ovat solmineet useita verosopimuksia eri maiden kanssa, esimerkiksi Singaporella on noin 80 verosopimusta. Myös Thaimaalla ja Filippiineillä on paljon verosopimuksia, mutta niillä ei ole säädöksiä. Muilla Asean-mailla on vain muutamia verosopimuksia ja Kambozalla ei ole yhtään. (1)

Lähdeluettelo

1 KPMG: Asia-Pacific Tax Profiles. Osoitteessa: https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/regional-tax-centers/asia-pacific-tax-centre/guides-resources.html. (Viittauspäivä 26.6.2018)

2 OECD: Members of the Inclusive Framework on BEPS. Osoitteessa: http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf. (Viittauspäivä 27.6.2018)

3 Wikipedia: Siirtohinnoittelu. Osoitteessa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Siirtohinnoittelu. (Viittauspäivä 27.6.2018)

4 Oxford Business Group: Key tax regulations for investors in Vietnam. Osoitteessa: https://oxfordbusinessgroup.com/overview/detail-key-tax-regulations-investors-should-be-aware. (Viittauspäivä 27.6.2018)

5 Maailmantalous: Alikapitalisointi. Osoitteessa: http://maailmantalous.net/fi/abc/alikapitalisointi. (Viittauspäivä 27.6.2018)

6 Tax Justice Network: Tax Treaties. Osoitteessa: https://www.taxjustice.net/topics/corporate-tax/tax-treaties/. (Viittauspäivä 27.6.2018)

7 Verohallinto: Veron kiertämissäännöksen soveltaminen. Osoitteessa: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49027/veron_kiertamissaannoksen_soveltamine2/. (Viittauspäivä 8.7.2018)