Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Mitä ovat Asean-maat?

Posted 29/6/2018


Kymmenen Kaakkois-Aasian maata muodostavat jo vuonna 1967 perustetun yhteisjärjestö Aseanin: Brunei, Kambodza, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam. Asean-maat ovat poliittisilta, taloudellisilta ja sosiaalisilta lähtökohdiltaan hyvin erilaisia.

Alueella asuu nykyään yli 645 miljoonaa ihmistä. (1) Väestö on kasvanut kahden viimeisen vuoden aikana noin 10 miljoonalla. Järjestön perustamisvuonna väkiluku oli vielä vain 185 miljoonaa (2).

Tätä nykyä Asean-maat muodostavat maailman kuudenneksi suurimman ja Aasian kolmanneksi suurimman (2), 2700 miljardin dollarin talousalueen (3). Yhdessä ne ovat tuplanneet osuutensa maailman yhteenlasketusta bruttokansantulosta; 3,3 prosentista 6,6 prosenttiin vuosien 1967 ja 2016 välillä (2) Asean-maiden keskimääräinen vuosittainen talouskasvu on viime vuosina ollut viitisen prosenttia (4).

Vuonna 2016 Asean-maat houkuttelivat suoria ulkomaisia investointeja 96 miljardin dollarin edestä. Vielä vuonna 2000 määrä oli vain 22 miljardia. Asean-maiden keskinäiset investoinnit ovat kasvaneet reilusta viidestä prosentista lähes 25 prosenttiin vuosien 2000 ja 2016 välillä (2).

Asean-maat ovat tiivistämässä yhteistyötään taloudellisen kilpailukyvyn ja kaupankäynnin sekä maailmanpoliittisen painoarvon lisäämiseksi. Vuonna 2015 ne perustivat talousyhteisö AEC:n, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäismarkkinat, joissa toteutuu tavaroiden, palveluiden, investointien, koulutetun työvoiman ja pääoman vapaa liikkuvuus.

Kaikki samanlaisia - kaikki erilaisia.

Asean-maat ovat poliittisilta, taloudellisilta ja sosiaalisilta lähtökohdiltaan kuitenkin hyvin erilaisia.

Brunei on absoluuttinen monarkia, jota johtaa sulttaani, joka on samalla pääministeri. Kambodza on parlamentaarinen perustuslaillinen monarkia, jota johtaa pääministeri. Malesia ja Thaimaa ovat perustuslaillisia monarkioita, joista Malesiaa johtaa pääministeri ja Thaimaata tällä hetkellä sotilasjuntta. Indonesia - maailman kolmanneksi suurin demokratia - ja Filippiinit ovat presidenttijohtoisia tasavaltoja, kun taas Singapore on parlamentaarinen tasavalta. Laos ja Vietnam ovat puolestaan kommunistisia valtioita. Myanmaria hallinnut sotilasjuntta lakkautettiin vuonna 2011 ja nyt maata hallitsee vuonna 2015 parlamenttivaalit voittanut demokratialiike. Valtiomuoto on parlamentaarinen tasavalta. Kaikki maat Thaimaata lukuun ottamatta ovat entisiä siirtomaita.

Maailmanpankki jaottelee maailman valtiot bruttokansantulon mukaan alhaisen, alemman ja ylemmän keskitason sekä korkean tulotason maihin. Maailmanpankin maaluokittelua käytetään pohjana esimerkiksi kehitysapua ja lainoja myönnettäessä sekä eräänä perusteena kansainvälisen kaupan tariffikohtelussa (5). Öljyvaltio Brunei ja finanssimaailman keskus Singapore luokitellaan korkean tulotason maiksi. Ylemmän keskitulotason maita ovat Malesia ja Thaimaa. Alemman keskitulotason maihin lasketaan loput Asean-maat (5). Kambodza, Laos ja Myanmar ovat kahden viimeisen vuoden aikana tehneet hyppäyksen alhaisen tulotason maista alemman keskitulotason maihin, vaikka YK luokittelee ne edelleen maailman vähiten kehittyneiksi maiksi 44 muun maan kanssa (7).

Inhimillisen kehityksen tarkasteluun on kehitetty useita erilaisia mittareita. Yksi on YK:n luoma inhimillisen kehityksen indeksi HDI, joka koostuu odotettavissa olevasta elinajasta, koulutuksesta ja elintasosta. Sen tavoitteena on tarjota vertailukelpoinen inhimillisen kehityksen mittari eri maiden välille. Se kuvaa hyvinvointia paremmin kuin pelkkä bruttokansantulo asukasta kohden, etenkin kehitysmaiden kohdalla. Mitä korkeampi HD-indeksi on, sitä hyvinvoivempia ihmiset ovat (6).Asean-maista Singaporessa ja Bruneissa on hyvin korkea HDI-arvo, Malesiassa ja Thaimaassa se on korkea ja muissa Asean-maissa keskitasoa. Myanmar on noussut kahden viimeisen vuoden aikana keskitason kastiin. Muutoin HD-indeksi on pysynyt viimeisen kahden vuoden aikana lähes muuttumattomana, tosin suunta on kuitenkin hivenen ylöspäin (6).

Toinen inhimillisestä kehityksestä kertova tunnusluku on köyhyysrajan alapuolella eli alle 1,25 dollarilla päivässä elävien ihmisten osuus väestöstä. Asean-maista eniten köyhyysrajan alapuolella eläviä ihmisiä on Myanmarissa; neljännes väestöstä (8). Määrä on vähentynyt kahden viimeisen vuoden aikana 32,7 prosentista 25,6 prosenttiin (2). Myös Filippiinit ja Thaimaa ovat saaneet vähennettyä köyhien määrää usealla prosenttiyksiköllä. Tosin Filippiineillä edelleen viidennes väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, kun taas Thaimaa on saanut painettua köyhyyden 7,2 prosenttiin (8). Kaiken kaikkiaan Asean-maissa köyhyysrajan alapuolella elävien osuus väestöstä on laskenut 47 prosentista 14 prosenttiin vuodesta 1990 vuoteen 2015 (2).

Kolmas mittari, Gini-kerroin, kuvaa tuloeroja: mitä suuremman arvon gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Suurin arvo on sata ja pienin nolla. Maailmanlaajuisesti pienimmät arvot löytyvät Pohjoismaista, joissa gini-kerroin on noin 25 ja suurimmat arvot joistain Afrikan maista, joissa se on yli 60 (9). Asean-maissa tuloerot ovat suurimmillaan rikkaammissa maissa Malesiassa, Singaporessa ja Thaimaassa sekä Filippiineillä, ja pienimmillään muissa köyhemmissä maissa (9).

Lähdeluettelo

1 The World Factbook: Population. Central Intelligence Agency CIA. Osoitteessa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2119.html#bx. (Viittauspäivä 17.6.2018)

2 ASEANstats: Infographics on ASEAN 50 years progress. Osoitteessa: https://www.aseanstats.org/infographics/asean-50/. (Viittauspäivä 17.6.2018)

3 The World Factbook: GDP. Central Intelligence Agency CIA. Osoitteessa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2001.html#vm. (Viittauspäivä 17.6.2018)

4 The World Factbook: GDP - Real Growth Rate. Central Intelligence Agency CIA. Osoitteessa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2003.html#vm. (Viittauspäivä 17.6.2018)

5 The World Bank: World Bank Country and Lending Groups. Osoitteessa: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups. (Viittauspäivä 17.6.2018)

6 Wikipedia: List of countries by Human Development Index. Osoitteessa: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index. (Viittauspäivä 17.6.2018)

7 United Nations: UN list of Least Developed Countries. Osoitteessa: http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx. (Viittauspäivä 17.6.2018)

8 The World Factbook: Population below Poverty Line. Central Intelligence Agency CIA. Osoitteessa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2046.html#bx. (Viittauspäivä 17.6.2018)

9 The World Factbook: Gini Index. Central Intelligence Agency CIA. Osoitteessa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html#vm. (Viittauspäivä 17.6.2018)