Siirry suoraan sisältöön
Home » ASEAN-maiden kestävän kaupan maakuvat » STI 2023: Vietnam

STI 2023: Vietnam

14.4.2024 Tanja Harjuniemi

Vietnam pärjää kestävän kaupan indeksissä tulotasoaan paremmin.

Vietnam on väestöltään 105-miljoonainen rannikkovaltio Etelä-Kiinan merellä. Sen talouskasvu on vahvaa ulkomaisten investointien ja tuottavuuden kasvun myötä. Bruttokansantuotteella henkeä kohden mitattuna se sijoittuu maailman maista sijalle 134 ja onnellisuusmittarilla mitattuna sijalle 54.

Kestävän kaupan indeksissä, jossa on mukana 30 Aasian ja Tyynenmeren valtiota, Vietnam sijoittuu sijalle 13. Se sijoittuu indeksin kaikissa pilareissa – taloudellinen kasvu, yhteiskunnallinen kehitys ja ympäristön suojelu – keskitasolle tai sen yläpuolelle. 

Kaakkois-Aasian kymmenen maan joukossa se on kolmas. 

Taloudellisen kasvun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin talouspilarissa, jossa mitataan talouden kykyä edistää talouskasvua kansainvälisen kaupan avulla, Vietnam sijoittuu sijalle 15 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä tukee kohtuullisesti talouskasvua.

Vahvuuksia ovat sen makrotalousluvut; bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohden, inflaation alhaisuus ja kiinteän pääoman bruttomuodostus.

Heikkouksia ovat kaupan esteiden määrä ja vapauttamisen vähäisyys. Lisäksi heikkoutena on ulkomaankaupan ja maksujen riski.

Yhteiskunnallisen kehityksen vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin yhteiskuntapilarissa, jossa mitataan talouden kykyä käydä kansainvälistä kauppaa pitkällä aikavälillä, Vietnam sijoittuu sijalle 15 tarkoittaen sitä, että sen inhimillisen pääoman kehitys tukee kohtuullisesti talouskasvua.

Suurimpana vahvuuten on se, Vietnam on onnistunut vähentämään valtavan väestönsä köyhyyttä ja tuloeroja sekä lisäämään sosiaalista liikkuvuutta.

Suurimmat heikkoudet liittyvät modernin orjuuden riskiin tavarakaupassa. Maasta viedään arviolta 29,394 miljoonan edestä tavaroita, joiden valmistuksessa on olemassa riski pakko- tai lapsityövoiman käytöstä. Verrokkimaassa Singaporessa vastaava arvio on nolla. Myöskään hallituksen toimet ihmiskaupan estämiseksi ja kriminalisoimiseksi eivät ole riittäviä.                   Lisäksi koulutustaso on heikolla tasolla.

Ympäristön suojelun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin ympäristöpilarissa, jossa mitataan luonnonvarojen kestävää käyttöä, Vietnam sijoittuu sijalle 8 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä hallitsee hyvin talouskasvusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Vahvuuksia ovat luonnonvarojen vähäinen osuus kaupasta ja metsäkadon hillitseminen. Myös hiilipäästöt henkeä kohden ovat alhaiset. Lisäksi Vietnam on ratifioinut 6/7 YK:n ympäristösopimuksista.

Heikkouksia ovat siirtopäästöt, energiaintensiteetti ja ilmansaasteet.

Säännönmukaiset lähteet:

Maakuva: The Hinrich-IMD Sustainable Trade Index 2023. 14.4.2024 osoitteessa https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/sustainable-trade-index/#Results

Infotaulukko: The World Factbook. 14.4.2024 osoitteessa https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/vietnam/