Siirry suoraan sisältöön
Home » ASEAN-maiden kestävän kaupan maakuvat » STI 2023: Thaimaa

STI 2023: Thaimaa

14.4.2023 Tanja Harjuniemi

Thaimaa on Kaakkois-Aasian kehittyneimpiä talouksia.

Thaimaa on väestöltään 70-miljoonainen kaikkien tuntema matkailumaa. Se on Kaakkois-Aasian kehittyneimpiä talouksia Singaporen ja Malesian jälkeen. Bruttokansantuotteella henkeä kohden mitattuna se sijoittuu maailman maista sijalle 99 ja onnellisuusmittarilla mitattuna sijalle 58.

Kestävän kaupan indeksissä, jossa on mukana 30 Aasian ja Tyynenmeren valtiota, Thaimaa sijoittu sijalle 17. Sen sijoittuu taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallisen kehityksen pilareissa mediaanin yläpuolelle, mutta ympäristön suojelussa se on yksi hännänhuipuista. 

Kaakkois-Aasian kymmenen maan joukossa se on viides.

Taloudellisen kasvun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin talouspilarissa, jossa mitataan talouden kykyä edistää talouskasvua kansainvälisen kaupan avulla, Thaimaa sijoittuu sijalle 14 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä tukee kohtuullisesti talouskasvua.

Vahvuuksia ovat rahapolitiikan kyvykkyys puuttua valuttakursseihin ja kotimaisen lainan korkea osuus yksityiselle sektorille. Lisäksi vienti on hajautunutta, jolloin sen viiden suurimman vientimarkkinan ja -tuotteen osuus ei dominoi kokonaisvientiä.

Heikkouksia puolestaan ovat kaupan vapauttamisen alhainen taso, valuuttakurssin epävakaisuus ja työvoiman miinuskasvu.

Yhteiskunnallisen kehityksen vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin yhteiskuntapilarissa, jossa mitataan talouden kykyä käydä kansainvälistä kauppaa pitkällä aikavälillä, Thaimaa sijoittuu sijalle 12 tarkoittaen sitä, että sen inhimillisen pääoman kehitys tukee kohtuullisesti talouskasvua.

Vahvuuksia ovat korkea elinajan odote ja pienet tuloerot.

Suurin heikkous on modernin orjuuden riski tuotannossa, vaikka hallituksen toimet ihmiskaupan estämiseksi ja kriminalisoimiseksi arvioidaankin kohtuullisiksi. Maa on myös poliittisesti epävakaa. Lisäksi koulutustaso on heikko ja sukupuolten välinen palkkatasa-arvo ja yhdistymis- ja kokoontumisvapaus eivät toteudu riittävällä tasolla.

Ympäristön suojelun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin ympäristöpilarissa, jossa mitataan luonnonvarojen kestävää käyttöä, Thaimaa sijoittuu sijalle 24 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä hallitsee huonosti talouskasvusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Vahvuuksia ovat luonnonvarojen vähäinen osuus kaupasta ja metsäkadon hillitseminen. Lisäksi Thaimaa on ratifioinut 6/7 YK:n ympäristösopimuksista.

Heikkouksia ovat hiilitoimet, korkea energiaintensiteetti ja ilmansaasteet.

Säännönmukaiset lähteet:

Maakuva: The Hinrich-IMD Sustainable Trade Index 2023. 14.4.2024 osoitteessa https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/sustainable-trade-index/#Results

Infotaulukko: The World Factbook. 14.4.2024 osoitteessa https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/thailand/