Siirry suoraan sisältöön
Home » ASEAN-maiden kestävän kaupan maakuvat » STI 2023: Myanmar

STI 2023: Myanmar

14.4.2024 Tanja Harjuniemi

Myanmar on hauras valtio – vastuullisuusriskit todennäköisiä.

Myanmar on väestöltään 58-miljoonainen sotilasjuntan hallitsema valtio Andamaanienmeren rannalla. Se on Kaakkois-Aasian köyhimpiä maita. 2010-luvulla se koki ennen näkemättömän kasvu- ja kehityspyrähdyksen kunnes vuoden 2021 sotilasvallankaappaus ajoi sen takaisin alikehittyneisyyteen. Bruttokansantuotteella henkeä kohden mitattuna se sijoittu maailman maista sijalle 184 ja onnellisuusmittarilla mitattuna sijalle 118.

Kestävän kaupan indeksissä, jossa on mukana 30 Aasian ja Tyynenmeren valtiota, Myanmar sijoittu sijalle 29 päihittäen vain Venäjän. Se sijoittuu indeksin kaikissa pilareissa – taloudellinen kasvu, yhteiskunnallinen kehitys ja ympäristön suojelu – mediaanin alapuolelle.

Kaakkois-Aasian kymmenen maan joukossa se on viimeinen.

Taloudellisen kasvun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin talouspilarissa, jossa mitataan talouden kykyä edistää talouskasvua kansainvälisen kaupan avulla, Myanmar sijoittuu sijalle 26 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä tukee huonosti talouskasvua.

Vahvuuksia kuitenkin ovat kiinteän pääoman muodostuksen ja ulkomaisten sijoitusten osuus bruttokansantuotteesta sekä kaupan esteiden eli tariffi- ja ei-tariffiesteiden vähäisyys.

Heikkouksia puolestaan ovat kaupan vapauttamisen matala aste ja välillisten kustannusten korkeus sekä työvoiman miinuskasvu.

Yhteiskunnallisen kehityksen vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin yhteiskuntapilarissa, jossa mitataan talouden kykyä käydä kansainvälistä kauppaa pitkällä aikavälillä, Myanmar sijoittuu viimeiseksi tarkoittaen sitä, että sen inhimillisen pääoman kehitys tukee huonosti talouskasvua.

Vahvuuksia yhteiskunnallisessa kehityksessä ei tällä hetkellä ole.

Heikkouksia ovat poliittinen epävakaus ja väkivaltaisten konfliktien riski sekä heikot työoikeudet ja pakko- ja lapsityövoiman käyttö tuotannossa. Pakkotyövoiman osuus väestöstä on 13%.

Ympäristön suojelun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin ympäristöpilarissa, jossa mitataan luonnonvarojen kestävää käyttöä, Myanmar sijoittuu sijalle 21 tarkoittaen, että sen kauppajärjestelmä hallitsee huonosti talouskasvusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Yksi vahvuus kuitenkin on uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, 52%, mikä on toiseksi eniten kaikista indeksissä mukana olevasta 30 maasta. Myös ekologinen jalanjälki henkeä kohden on alhainen. Lisäksi Myanmarin metsäkatoindeksi on vertailumaiden mediaania parempi.

Heikkouksia puolestaan ovat korkea energiaintensiteetti ja ilmansaasteiden määrä sekä jäteveden käsittelyn vähäisyys, joka on vain 15%.

Säännönmukaiset lähteet:
Maakuva: The Hinrich-IMD Sustainable Trade Index 2023. 14.4.2024 osoitteessa https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/sustainable-trade-index/#Results
Infotaulukko: The World Factbook. 14.4.2024 osoitteessa https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/burma/