Siirry suoraan sisältöön
Home » ASEAN-maiden kestävän kaupan maakuvat » STI 2023: ​​Malesia

STI 2023: ​​Malesia

14.4.2024 Tanja Harjuniemi

Vastuullisuusriskinä työoikeuksien heikko taso ja pakkotyön esiintyvyys.

Malesia on väestöltään 34-miljoonainen valtio Malakan niemimaalla. Se on Kaakkois-Aasian kehittyneimpiä talouksia Singaporen jälkeen. Bruttokansantuotteella henkeä kohden mitattuna se sijoittuu maailman maista sijalle 75 ja onnellisuusmittarilla mitattuna sijalle 59.

Kestävän kaupan indeksissä, jossa on mukana 30 Aasian ja Tyynenmeren valtiota, Malesia sijoittu sijalle 14. Se sijoittuu indeksin kaikissa pilareissa – taloudellinen kasvu, yhteiskunnallinen ja ympäristön suojelu – tasaisesti mediaanin molemmin puolin.

Kaakkois-Aasian kymmenen maan joukossa se on neljäs.

Taloudellisen kasvun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin talouspilarissa, jossa mitataan talouden kykyä edistää talouskasvua kansainvälisen kaupan avulla, Malesia sijoittuu sijalle 11 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä tukee kohtuullisesti talouskasvua.

Vahvuuksia ovat bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohde, valuuttakurssin vakaus ja ulkomaisten sijoitusten korkea osuus bruttokansantuotteesta.

Heikkouksia puolestaan ovat kiinteän pääoman bruttomuodostus ja rahapolitiikan kykyvyttömyys puuttua valuuttakursseihin.

Yhteiskunnallisen kehityksen vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin yhteiskuntapilarissa, jossa mitataan talouden kykyä käydä kansainvälistä kauppaa pitkällä aikavälillä, Malesia sijoittuu sijalle 17 tarkoittaen sitä, että sen inhimillisen pääoman kehitys tukee kohtuullisesti talouskasvua.

Vahvuuksia ovat poliittinen vakaus ja sosiaalinen liikkuvuus. Lisäksi se on onnistunut tarjoamaan mahdollisuuksia yksilöille ja yhteisöille taloudellisen asemansa parantamiseksi.

Suurimmat heikkoudet liittyvät työoikeuksiin. Modernin orjuuden riski ja lapsi- ja pakkotyövoiman osuus tuotannossa on korkea, eikä hallituksen toimet ihmiskaupan estämiseksi ja kriminalisoimiseksi ole riittäviä. Lisäksi sukupuolten syrjimättömyys palkkauksessa ja yhdistymis- ja kokoontumisvapaus eivät toteudu riittävällä tasolla.

Ympäristön suojelun  vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin ympäristöpilarissa, jossa mitataan luonnonvarojen kestävää käyttöä, Malesia sijoittuu sijalle 13 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä hallitsee kohtuullisesti talouskasvusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Vahvuuksia ovat sijoittuminen metsäkatoindeksissä mediaania paremmin ja korkea jätenveden käsittelyaste. Lisäksi se on toteuttanut 6/7 YK:n ympäristösopimuksista.

Heikkouksia ovat riittämättömät hiilitoimet, korkea energiaintensiteetti ja siirtopäästöjen määrä. Lisäksi uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta on pieni, vain 3,9%.

Säännönmukaiset lähteet:
Maakuva: The Hinrich-IMD Sustainable Trade Index 2023. 14.4.2024 osoitteessa https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/sustainable-trade-index/#Results
Infotaulukko: The World Factbook. 14.4.2024 osoitteessa: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/malaysia/