Siirry suoraan sisältöön
Home » ASEAN-maiden kestävän kaupan maakuvat » STI 2023: Laos

STI 2023: Laos

14.4.2024 Tanja Harjuniemi

Laosin kauppajärjestelmä on vielä valmistautumaton kansainväliseen kauppaan.

Laos on väestöltään 8-miljoonainen sisämaavaltio Kambodzan, Thaimaan ja Vietnamin välissä. Se on Kaakkois-Aasian pienimpiä ja köyhimpiä maita, mutta myös yksi nopeiten kasvavia talouksia. Sen rikkaus ovat luonnonvarat. Bruttokansantuotteella henkeä kohden mitattuna se sijoittuu maailman maista sijalle 156 ja onnellisuusmittarilla mitattuna sijalle 94.

Kestävän kaupan indeksissä, jossa on mukana 30 Aasian ja Tyynenmeren valtiota, Laos sijoittu sijalle 22. Sen sijoittumisessa indeksin eri pilareissa – taloudellinen kasvu, yhteiskunnallinen kehitys ja ympäristön suojelu – on hajontaa ympäristöpilarin kärkikymmenköstä aina talouspilarin hännänhuipuiksi. 

Kaakkois-Aasian kymmenen maan joukossa se on kahdeksas.

Taloudellisen kasvun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin talouspilarissa, jossa mitataan talouden kykyä edistää talouskasvua kansainvälisen kaupan avulla, Laos sijoittuu sijalle 29 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä tukee huonosti talouskasvua.

Vahvuuksia kuitenkin ovat kaupan esteiden vähäisyys, ulkomaisten investointien osuus bruttokansantuotteesta ja rahapolitiikan kyvykkyys puuttua valuuttakursseihin.

Heikkouksia puolestaan ovat viennin vähäisyys, ulkomaankaupan ja maksujen riskit ja valuuttakurssin epävakaisuus.

Yhteiskunnallisen kehityksen vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin yhteiskuntapilarissa, jossa mitataan talouden kykyä käydä kansainvälistä kauppaa pitkällä aikavälillä, Laos sijoittuu sijalle 19 tarkoittaen sitä, että sen inhimillisen pääoman kehitys tukee kohtuullisesti talouskasvua.

Vahvuuksia ovat modernin orjuuden riskin vähäisyys tuotannossa. Lisäksi Laos on poliittisesti vakaa ja se on onnistunut kaventamaan tuloeroja.

Suurin heikkous on koulutustaso. Kouluvuosia laosilaisille kertyy keskimäärin vain 5,4 vuotta ja korkeakoulutukseen hakeutuneiden osuus on vain 13% ikäryhmästä. Myös elinajan odote Laosissa on matala, 68 vuotta. Lisäksi sukupuolten syrjimättämyys palkkauksessa ja yhdistymis- ja kokoontumisvapaus eivät toteudu riittävällä tasolla.

Ympäristön suojelun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin ympäristöpilarissa, jossa mitataan luonnonvarojen kestävää käyttöä, Laos sijoittuu sijalle 6 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä hallitsee hyvin talouskasvusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Vahvuuksia ovat uusiutuvan energian korkea osuus energiatuotannossa, 75,6% ja pieni ekologinen jalanjälki henkeä kohden. Lisäksi Laosin metsäkatoindeksi on verrokkimaiden mediaania merkittävästi parempi.

Suurin heikkous on jäteveden käsittely, vain 10% jätevedestä käsitellään. Heikkouksia ovat myös korkea energiaintensiteetti ja riittämättömät hiilitoimet.

Säännönmukaiset lähteet:
Maakuva: The Hinrich-IMD Sustainable Trade Index 2023. 14.4.2024 osoitteessa https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/sustainable-trade-index/#Results
Infotaulukko: The World Factbook. 14.4.2024 osoitteessa https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/laos/