Siirry suoraan sisältöön
Home » ASEAN-maiden kestävän kaupan maakuvat » STI 2023: Kambodza

STI 2023: Kambodza

14.4.2024 Tanja Harjuniemi

Kambodzan heikko koulutustaso hidastaa sen kasvumahdollisuuksia. 

Kambodza on väestöltään 17-miljoonainen kuningaskunta, Laosin, Thaimaan ja Vietnamin välissä. Se on Kaakkois-Aasian köyhimpiä maita, mutta samalla yksi nopeimmin kasvavia talouksia matkailun ja vaatetusteollisuuden ansiosta. Bruttokansantuotteella henkeä kohden mitattuna se sijoittuu maailman maista sijalle 182 ja onnellisuusmittarilla mitattuna sijalle 119.

Kestävän kaupan indeksissä, jossa on mukana 30 Aasian ja Tyynenmeren valtiota, Kambodza sijoittu sijalle 18. Se sijoittuuu indeksin kaikissa pilarissa – taloudellinen kasvu, yhteiskunnallinen kehitys ja ympäristön suojelu – mediaanin molemmin puolin. 

Kaakkois-Aasian kymmenen maan joukossa se on kuudes.

Taloudellisen kasvun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin talouspilarissa, jossa mitataan talouden kykyä edistää talouskasvua kansainvälisen kaupan avulla, Kambodza sijoittuu sijalle 17 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä tukee kohtuullisesti talouskasvua.

Vahvuuksia ovat rahapolitiikan kyvykkyys puuttua valuuttakursseihin, kaupan esteiden vähäisyys ja kotimaisen lainan korkea osuus bruttokansantuotteesta.

Heikkouksia puolestaan ovat viennin vähäisyys ja kaupan kustannusten korkeus sekä vähäiset panostukset teknologiseen innovaatiotoimintaan.

Yhteiskunnallisen kehityksen vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin yhteiskuntapilarissa, jossa mitataan talouden kykyä käydä kansainvälistä kauppaa pitkällä aikavälillä, Kambodza sijoittuu sijalle 22 tarkoittaen sitä, että sen inhimillisen pääoman kehitys tukee huonosti talouskasvua.

Vahvuuksia kuitenkin ovat modernin orjuuden riskin ja lapsi- ja pakkotyövoiman käytön vähäisyys tuotannossa, vaikka hallituksen toimet ihmiskaupan estämiseksi ja kriminalisoimiseksi ovat riittämättömiä. Lisäksi maa on onnistunut tarjoamaan mahdollisuuksia yksilöille ja yhteisöille taloudellisen asemansa parantamiseksi.
Suurin heikkous on koulutustaso. Kouluvuosia kansalaisille kertyy keskimäärin 5,1 vuotta ja korkeakoulutukseen hakeutuneiden osuus on vain 13% ikäryhmästä. Myös elinajan Kambodzassa on matala, 69,6 vuotta.

Ympäristön suojelun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin ympäristöpilarissa, jossa mitataan luonnonvarojen kestävää käyttöä, Laos sijoittuu sijalle 11 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä hallitsee kohtuullisesti talouskasvusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Vahvuuksia ovat uusiutuvan energian osuus energiatuotannossa, 45% ja pieni ekologinen jalanjälki henkeä kohden. Lisäksi metsäkatoindeksi on verrokkimaiden mediaania merkittävästi parempi.

Heikkouksia ovat korkea energiaintensiteetti ja ilmansaasteet.

Säännönmukaiset lähteet:
Maakuva: The Hinrich-IMD Sustainable Trade Index 2023. 14.4.2024 osoitteessa https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/sustainable-trade-index/#Results
Infotaulukko: The World Factbook. 14.4.2024 osoitteessa https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cambodia/