Siirry suoraan sisältöön
Home » ASEAN-maiden kestävän kaupan maakuvat » STI 2023: Filippiinit

STI 2023: Filippiinit

14.4.2024 Tanja Harjuniemi

Filippiinit pärjää kestävän kaupan indeksissä tulotasoaan paremmin.

Filippiinit on väestöltään 116-miljoonainen saaristovaltio, joka tunnetaan maailmalla työvoimastaan. Se on Kaakkois-Aasian suurimpia talouksia ja johtavia puolijohdevalmistajia. Bruttokansantuotteella henkeä kohden mitattuna se sijoittu maailman maista sijalle 150 ja onnellisuusmittarilla mitattuna sijalle 53.

Kestävän kaupan indeksissä, jossa on mukana 30 Aasian ja Tyynenmeren valtiota, Filippiinit sijoittu sijalle 12. Se sijoittuu indeksin taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallinen kehityksen pilarissa mediaanin tuntumaan, mutta ympäristön suojelussa neljänneksi.

Kaakkois-Aasian kymmenen maan joukossa se sijoittuu toiseksi Singaporen jälkeen.

Taloudellisen kasvun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin talouspilarissa, jossa mitataan talouden kykyä edistää talouskasvua kansainvälisen kaupan avulla, Filippiinit sijoittuu sijalle 16 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä tukee kohtuullisesti talouskasvua.

Vahvuuksia ovat työvoiman ja bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohden sekä rahapolitiikan kyvykkyys puuttua valuuttakursseihin.

Heikkouksia ovat kaupan välillisten kustannukset suuruus ja teknologisen infrastukruurin heikkous. Lisäksin kiinteän pääoman bruttomuodostuksen on vähäistä.

Yhteiskunnallisen kehityksen vahvuudet ja heikkoudet

Yhteiskuntapilarissa, jossa mitataan talouden kykyä käydä kansainvälistä kauppaa pitkällä aikavälillä, Filippiinit sijoittuu sijalle 14 tarkoittaen sitä, että sen inhmillisen pääoman kehitys tukee kohtuullisesti talouskasvua.

Vahvuuksia ovat hallituksen toimet ihmiskaupan estämiseksi ja kriminalisoimiseksi sekä modernin orjuuden vähäinen riski kaupassa. Lisäksi sukupuolten syrjimättömyys palkkauksessa ja yhdistymis- ja kokoontumisvapaus toteutuvat kohtuullisella tasolla.

Heikkouksia ovat poliittinen epävakaus, alhainen elinajan odote ja heikko koulutustaso.

Ympäristön suojelun vahvuudet ja heikkoudet

Ympäristöpilarissa, jossa mitataan luonnonvarojen kestävää käyttöä, Filippiinit sijoittuu kaikista maista neljänneksi tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä hallitsee hyvin talouskasvusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Vahvuuksia ekologisen jalanjäljen vähäisyys ja uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta. Lisäksi se on ratifioinut kaikki (7/7) YK:n merkittävimmästä ympäristöstandardista.

Heikkouksia ovat ilmansaasteet ja hiilitoimet sekä metsäkato.

Säännönmukaiset lähteet:
Maakuva: The Hinrich-IMD Sustainable Trade Index 2023. 14.4.2024 osoitteessa https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/sustainable-trade-index/#Results
Infotaulukko: The World Factbook. 14.4.2024 osoitteessa https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/philippines/