Siirry suoraan sisältöön
Home » ASEAN-maiden kestävän kaupan maakuvat » STI 2023: Brunei

STI 2023: Brunei

14.4.2024 Tanja Harjuniemi

Yksipuolinen talous ja yksinvaltainen järjestelmä.

Brunei on väestöltään Kaakkois-Aasian pienin valtio – vain 485 000 asukasta – sijaiten Borneon saarella. Sen talous perustuu lähes yksinomaan öljyn ja kaasun tuotantoon. Bruttokansantuotteella henkeä kohden mitattuna se sijoittuu maailman maista sijalle 19.

Kestävän kaupan indeksissä, jossa on mukana 30 Aasian ja Tyynenmeren valtiota, Brunei sijoittu sijalle 26 päihittäen Kaakkois-Aasian kanssakumppaneistaan vain Myanmarin. Se sijoittuu indeksin taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallisen kehityksen pilareissa mediaanin alapuolelle, ja ympäristön suojelussa peräti toiseksi viimeiseksi.

Kaakkois-Aasian kymmenen maan joukossa se on toiseksi viimeinen.

Taloudellisen kasvun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin talouspilarissa, jossa mitataan talouden kykyä edistää talouskasvua kansainvälisen kaupan avulla, Brunei sijoittuu sijalle 21 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä tukee huonosti talouskasvua.

Vahvuuksia kuitenkin ovat ulkomaankaupan ja maksujen riskien ja kaupan esteiden vähäisyys sekä kiinteän pääoman bruttomuodostuksen korkea osuus. 

Heikkouksia puolestaan ovat viennin vähäisyys ja keskittyminen. Sen viiden suurimman vientimarkkinan ja -tuotteen osuus dominoi kokonaisvientiä; raakaöljyn, öljyjalosteiden ja maakasun vienti muodostavat 97% kokonaisviennistä. Lisäksi heikkoutena on rahapolitiikan kykyvyttömyys puuttua valuuttakursseihin.

Yhteiskunnallisen kehityksen vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin yhteiskuntapilarissa, jossa mitataan talouden kykyä käydä kansainvälistä kauppaa pitkällä aikavälillä, Brunei sijoittuu sijalle 18 tarkoittaen sitä, että sen inhimillisen pääoman kehitys tukee kohtuullisesti talouskasvua.

Vahvuuksia ovat modernin orjuuden riskin ja lapsi- ja pakkotyövoiman käytön vähäisyys tuotannossa. Lisäksi Brunei luokitellaan poliittisesti vakaaksi maaksi, vaikkakin vakaus perustuu absoluuttiseen monarkiaan.

Heikkouksia ovat hallituksen riittämättömät toimet ihmiskaupan estämiseksi ja kriminalisoimiseksi, sukupuolten palkkasyrjinnän estämiseksi ja yhdistymis- ja kokoontumisvapauden toteuttamiseksi. Lisäksi talouskehitys ei ole pystynyt tarjoamaan tasavertaisesti mahdollisuuksia yksilöille ja yhteisöille taloudellisen asemansa parantamiseksi.

Ympäristön suojelun vahvuudet ja heikkoudet

Indeksin ympäristöpilarissa, jossa mitataan luonnonvarojen kestävää käyttöä, Brunei sijoittuu sijalle 29 tarkoittaen sitä, että sen kauppajärjestelmä ei hallitse talouskasvusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Vahvuuksia kuitenkin ovat vähäiset ilmansaasteet ja alhainen energiaintensiteetti. 

Suusimpia heikkouksia ovat korkeat hiilipäästöt henkeä kohden ja luonnonvarojen suuri osuus kaupasta. Lisäksi uusiutuvan energian osuus on 0% energiantuotannosta.

Säännönmukaiset lähteet:

Maakuva: The Hinrich-IMD Sustainable Trade Index 2023. 14.4.2024 osoitteessa https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/sustainable-trade-index/#Results

Infotaulukko: The World Factbook. 14.4.2024 osoitteessa https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/brunei/